Font Size

SCREEN

Cpanel

העקירה מחיפה והשיבה אליה

מאת עבד עאבדי

בהוקרה לאבי, קאסם עאבדי
 

כבר סיפרתי, ויותר מפעם אחת, את תולדות העקירה של משפחתי ומשפחות חיפאיות אחרות שאני מקורב אליהן לארצות השכנות בשנת "הנכבה", ובמיוחד באותו יום גורלי ורע, בתאריך 22.04.1948, יום נפילתה של חיפה.

הייתי בן שש וחודשיים, אבל אני זוכר את האירועים שעברו עלינו כשעזבנו את ביתנו ברחוב סטנטון (כיום שיבת ציון) אל בית "אלקַלְעָאווי" (בית משפחת אמי, חַ'יְרִיֶה) שהיה קרוב יותר לשער העקירה בנמל. צעדנו בבהלה אל השער המבשר רעות. גם היום כשאני עובר לידו אני נזכר ברגע היציאה ובהמוני הפלסטינים שגרו בעיר התחתית, שעמדו בתור גדול כדי להימלט מחשש לפוגרום, אך בתקווה לשוב בקרוב.


לאה גרונדיג – אמנית הגרפיקה, קול הזעקה

פתח דברים בכנס לזכרה ביוזמת קרן רוזה לוקסמבורג – תל אביב 11.9.2014

קהל נכבד, גברת אנג'ליקה תים מנכ"לית הקרן בישראל, מכובדיי היושבים בפאנל זה לזכרה ולעשייתה של האמנית פרופסור לאה גרונדיג – תל אביב 1933-1948 – מורתי מתקופת לימודיי באקדמיה לאמנויות יפות בדרזדן בשנים 1964-1971.

נעניתי לבקשתה של הגברת אנג'ליקה להיות בין הדוברים בפאנל זה, אשר מאמץ רב הושקע בארגונו כאן בתל-אביב ואני מברך על כך. אני שמח שכנס מעין זה סוגר מעגל ולו קטן בחייה של מורתי לאה משנת 1933, אשר מצאה בפלסטין המנדטורית מחסה ארעי מרדיפות עליית כוחות השחור במולדתה גרמניה. כמוה נרדפו ושהו בגלות ברטולד ברכט, ארנולד צוויג ואחרים, אשר המשיכו למחות ולזעוק נגד משטר, שחירב את מולדתם גרמניה ואת ארצות העולם.


מחווה ללוטפייה

איחוי בין עמים, איחוד בין משפחות

יואל אמת

  געגועים לאחות שנשארה במחנה הפליטים בסוריה, לאחר מלחמת השחרור בה איבדו משפחות רבות את בתיהם ושורשיהם, מוצגים בתערוכה "מחווה ללוטפייה" של עבד עאבדי בגלריית השלום בגבעת חביבה. מחווה לאחות ולגעגוע 

התערוכה מביאה הד של מצוקה ואובדן מאוכלוסייה המוכרת לנו כ"פליטים פלסטינאים" אשר איבדו את מולדתם בעת מלחמת השחרור. מבחינתם, עברו אותם פלסטינאים הגירה מאולצת, ניתוק משורשים של מאות שנים בכפרים ומחוזות בשטח ישראל, פרוד משפחות ויישובם במחנות פליטים ברחבי מדינות ערב אשר לא קיבלו אותם בעין יפה וראו בהם מטרד זמני שסופו לחלוף וכמכשיר פוליטי לניגוח מדינת ישראל.

מאמרים נוספים...

 
 
אתם כאן: Home מאמרים